EN / de trip - maatwerk & groepstickets - ooggetuigen / NL

* Voorbeeld van een verkorte excursie (tot 12p)
9:00-9:30 // Online bijeenkomst: uitleg, achtergrondinformatie + opdracht 1
9:30-10:00 // Privé excursie + inleveren opdracht 1 per mail
10:15 // Ontvangst opdracht 2 per mail
10:30 // Deadline inleveren opdracht 2 (duur opdracht = ca 10 minuten) per mail
11:00-12:00 // Afsluitende online bijeenkomst: ervaringen delen & opdrachten bespreken

* Voorbeeld van een excursie met een grotere groep (25-36p)
10:00-10:30 // Online bijeenkomst: uitleg, achtergrondinformatie + opdracht 1
10:30-11:30 // Privé excursie + inleveren opdracht 1 per mail
12:00 // Ontvangst opdracht 2 per mail
12:30 // Deadline inleveren opdracht 2 (duur opdracht = ca 10 minuten) per mail
13:00-13:45 // Ervaringen delen & opdrachten bespreken Groep A
14:00-14:45 // Ervaringen delen & opdrachten bespreken Groep B
15:00-15:45 // Ervaringen delen & opdrachten bespreken Groep C
16:15-17:00 // Afsluitende online bijeenkomst

Wensen? Vragen? Mail --> Arie
Zij denkt graag (mee) in mogelijkheden.