OIfVROM
domailthink
Houvast <-> verandering
Bewust betekenis geven

Het menselijke aspect van houvast zoeken vs er achter komen dat alles continu verandert, dat er geen zekerheden zijn. In het groot en in het klein (= hetzelfde, verandering is de enige zekerheid die we hebben). 

Het existentialisme en nihilisme integreren (vieren?). Het gegeven dat je zelf kunt kiezen welke betekenis je geeft. Bewust Zijn. Je kunt je los maken van aannames en conventies. Autonomie. Een eigen invulling geven, een eigen pad bewandelen. Ook meenemen. Is tenslotte mijn persoonlijke thema. 

Werken met allerlei intuïtieve hapsnap momentopnamen, al dan niet met bedoelde betekenis. Zoals het brein werkt. Kaledoscopisch. Verschillende perspectieven (materialen, stijlen?). 

Verzamelingen. Kleurrijk. Divers. Rijk. Spannend. Ontdekken. Zelf invullen. Gelaagdheid. Humor. Symboliek. 

Netjes uitgewerkt en bedacht PLUS schetsmatig intuïtief. 
Niet of. ÉN. Diversiteit omarmen. 

uitgedacht / concept / planning / helder / strategie / statisch / logisch / ratio
<+>
organisch / onstaan / dynamisch / speels / spannend / irrationeel / gevoel

Zekerheid zoeken >> Mythologie. Religie. Politiek. Overtuigingen. Dogma's. Aannames. Verwachtingen. Vooroordelen. Traditie. Wetenschap. Cultuur. Nationalisme. Nostalgie. 

Bevragen >> Filosofie. Wetenschap. Kunst. 
IN FINITE

Ik wil de wereld niets vertellen, ik wil de wereld iets laten zien: hoe betekenis is bedacht en wordt bepaald door de context / de beschouwer. Vul verder zelf maar in. Doe je toch wel. Je kunt niet anders. Mens. En hopelijk leidt mijn werk tot vrolijke verrassing, (z)inzicht, dialoog --> bewustwording.  

1 Esthetisch, iets moois/grappigs maken
2 Mensen verrassen, even uit hun patronen halen
3 Uitnodigen tot gedachten/inzicht/gesprek over betekenis
4 Bewustwording
Alle betekenis is bedacht. Het is een inconsistent bouwsel van allerlei waarheden. Iedereen ziet het anders en is op zoek naar mensen die hetzelfde zien. Een gevoel van verbinding en zekerheid. Maar niets is zeker en verbinding is een zoete illusie. Voor alle waarheden zijn bewijzen te vinden of te bedenken. Er is geen eenduidige bron of wijsheid. Ik mag mijn eigen betekenis maken, mijn leven zelf betekenis geven. Mijn eigen illusies creëeren. Maar misschien hoeft het niet. Misschien gaat het om het omarmen van het limbo. Van de ruimte van het niet-weten. De onzekerheid. Het vieren van de desillusie. Ik ben gefundeerd meningloos (ipv al die ongefundeerde meningen). Mooie gedachten. En meteen is daar de behoefte tot delen, erkenning, de gedachte: hoe maak ik dit tastbaar? Maar het is niet tastbaar. Niet meetbaar. De zin van het leven is de zin in het leven. Zo veel mogelijk genieten van het zijn. Van dit geweldig lichaam dat ik heb, mijn bevoorrechte positie in de wereld. Elke dag opnieuw dankbaar verwonderen in vriendelijke openheid. 

If you don't know where you are going any road can take you there.
- Alice in  Wonderland
Ik heb de wereld niets te vertellen
Ik wil de wereld iets laten zien
Hoe betekenis is bedacht
en wordt bepaald door context / de beschouwer
Vul zelf maar in
doe je toch wel
je kunt niet anders
mens
Op een speelse, esthetische manier bijdragen aan bewustwording / blikverruiming

Betekenis geven we zelf. Als je inzicht krijgt in hoe en waarom kun je steeds bewuster je eigen betekenis/zin geven. (affirmaties)

Onbewuste triggeren
De heldenweg (verkennen van onbekende)
Reconciling with shadow (integreren van onbekende)
To become whole (en minder afhankelijk van onbewuste conditionering)
And see the light (halleluja)

Het gaat mij dus heel erg om inzicht en onbewuste, om bewustwording, wat een heel rationeel streven is. Een manier om grip op de wereld te krijgen. 

De weg naar JOY
Spelen met betekenis
even uit routine halen
het begint met verwonderen (wijsheid begint met verwondering - Socrates)
met zien dat het anders kan
Ik hoop mensen aan het verwonderen te brengen
bijdragen aan bewustwording
van betekenis geven

Visueel associatief
In Finite is een visueel onderzoek naar betekenis. In mijn werk probeer ik schijnbare tegenstellingen te verenigen. Voorbij taal. 

- tijdelijk (nu/moment) <> tijdloos
- persoonlijk <> onpersoonlijk
- individueel <> collectief
- bewuste <> onbewuste
- geest <> materie
- ratio <> inuïtie (of irratio?)
- vrijheid <> onzekerheid
- nietig <> groots
- vorm <> inhoud

1 Iets moois maken, iets dat bekoort/aanspreekt (de wereld pimpen)
2 Uitnodigen tot vrije associatie, betekenis geven
3 Triggeren onbewuste, bewustwording, inzicht, dialoog
Associatief, klein, priegelen, symbolen etc. Om uit te proberen. Spelen. Los. 

(Loslaten dat het betekenis moet hebben, moet kloppen - associatief, intuïtief)

Wisselwerking tussen denken en doen, tussen ratio/kennis en intuïtie/organisch laten ontstaan. Heel persoonlijk. En heel groots, onpersoonlijk. Meditatief. Een foto maken kan iedereen. Betekenis voegen we zelf toe. Vaak onbewust. Dat inzichtelijk maken. 

- Tegenstellingen zijn schijn. Moment <=> eeuwig / groots <=> nietig
- En betekenis legt de mens zelf als een laag over de objectieve werkelijkheid, dat wat 'is', heen. 

Van een afstand zie je het overzicht, de grote foto, een verstilde, objectieve, momentopname van een tijdloos beeld (ruïne, natuur). Van dichtbij zie je het nietig gepriegel, de subjectieve, losse associaties, die samen een netwerk van betekenis vormt die de mens (ik) als laag over die tijdloze momentopname legt. 

Grappig, heeft ook iets van die google bril - misschien is dat ook wel een manier van uitvoeren. Foto's onaangetast en bril nodig om de tweede laag te ontdekken. 

Rondjes --> spirit, gedachten, ideeën, bubbels die kunnen barsten, vergankelijkheid, infinity

Jungs symbolenleer. Grafisch. Logo's. Emoji's. Oude en nieuwe vormen van betekenis-geven. Lagen. Bewuste/ombewuste. Fotografie (natuur, organisch) en grafisch (bedacht, abstract). Tijdloosheid & vergankelijkheid. Mensen kunnen hun eigen verhaal er bij verzinnen. Eigen associaties maken. Dat is de bedoeling. 

Foto-grafisch symbolisme. 

Cirkels buiten foto's doortekenen op de muur. Grenzen overschrijden. Op allerlei manieren. Out of the box memento moriën.
Observeren & grinniken
Het Officieel Instituut voor Visueel Onderzoek Van Betekenis wordt mede mogelijk gemaakt door (oa) de heer en mevrouw Notenboom-Kronemeijer (Instituutsmecenaat), en mevrouw Bergervoet (Raad van Advies).

Beide organen hebben op het moment nog ruimte.

Neem contact met ons op via deze link als u interesse heeft zitting te nemen. Wij nemen na ontvangst van de aanvraag zo snel mogelijk contact met u op. Dank u wel.

contact